Néri Szent Fülöp – Legyetek jók, ha tudtok

*Firenze, 1515. július 21. +Róma, 1595. május 26.

Néri Szent Fülöp, az oratóriánusok rendjének megalapítója, az egyik legismertebb keresztény szent, akit „az öröm szentje”-ként is neveznek, 1515. július 21-én született Firenzében. 18 éves korában édesapja a Montecassino melletti San Germanóba küldte őt, hogy kereskedőnek tanuljon, de ő ideje nagy részét a bencés rend montecassinoi központjában töltötte. Küldetését égi parancsra kezdte el: Keresztelő Szent János jelent meg neki a következő üzenettel: „Isten akarata szerint a világba kell menned, és Rómában kell élned, de úgy, mint a sivatagban.”

Néri Szent Fülöp - Legyetek jók, ha tudtok  Néri Szent Fülöp - Legyetek jók, ha tudtok

Már egészen fiatalon a katakombákban töltött hosszú éjszakákat, szinte alvás nélkül, végig imádkozva, míg nappalait utcai apostolkodással töltötte. Nagyon kedves volt számára a szent szegénység megtartása és önmaga feláldozása mások javára. Rengeteget dolgozott és a szüntelen munka miatt sohasem maradt ideje önmagára. A korabeli leírások szerint 29 éves korában, a Szent Sebestyén templomban, egy tüzes gömb hatolt a testébe, majd onnan a szívébe, úgy tágítva ki fizikailag is a szívét, hogy bordái is megrepedtek. Ezt az orvosok a halála után megdöbbenve tapasztalták. A teste imádság közben annyira forró volt, hogy tanítványai sokszor az érintését se bírták elviselni. A hő, amely belőle áradt, fizikailag annyira nagy meleget okozott, hogy a téli hidegben is nyitott ablaknál kellett aludjon és szellős öltözetet kellett hordjon. Amikor tanítványai köré gyűltek, nagyobb távolságból is lehetett hallani szívének dobogását. Szívét és testét, e nagy misztikus élményétől kezdve egész életében valósággal égette az isteni szeretet.
Fő műve az úgynevezett Oratórium, mely egy szent sugallatra létrehozott szervezet volt a szegények és elhagyottak testi-lelki táplálására. Kezdetben Fülöp egy egyszerű kis szobába hívta meg az arra rászorulókat, ahol az időt lelki beszélgetésekkel és éneklésekkel,és gyóntatással töltötték. A szent példamutató életét látva egyre többen csatlakoztak hozzá. A San Girolamóban található Oratórium az apostoli mintához való visszatérés eszközévé vált, és XIII. Gergely pápa 1575-ben jóváhagyásával látta el. Néri Szent Fülöpből áradt a vidámság és természetesség. Az Oratóriumot próbálta minden külsőségektől mentes és minden rászorulónak kaput nyitó szervezetté alakítani. Bár Fülöpre rendkívüli alázat, együttérzés, humor kifinomultság és bölcsesség volt egyszerre jellemző, mégis ő az egyik legkeményebb és legkövetkezetesebb alakja a keresztény szenteknek. Az élet hétköznapjainak helyes megélésére helyezte a hangsúlyt, és mindig óvatos volt az okkult jelenségekkel szemben. Gyakorlatias hozzáállása ellenére életét számtalan misztikus élmény lengte körül. Tudható róla, hogy apostoli tevékenységének fő feladatának tekintette, hogy az emberi szívekben otthont teremtsen Krisztus számára. Apostoli tevékenységének középpontjában a gyóntatói munka állt. 45 éven át a nap szinte minden órájában az emberek belső újjászületésén dolgozott. Róma lakói meg voltak győződve, hogy puszta látása vagy érintése megszünteti kísértéseiket. Nagyon hamar elterjedt szent volta, amikor feltámasztott egy halott gyermeket. Ő magát nem tartotta szentnek, és rendkívül szerényen beszélt magáról. Keresztelő Szent János többször jelent meg neki és útmutatásokkal látta őt el. Miséje közben gyakran esett órákon át tartó révületbe és prédikálni se tudott, mert az erős áhitattól remegett és sírva fakadt. A leírások szerint majdnem egész Rómának 44 éven át ő volt a lelki atyja. Nagy tömegek jártak hozzá gyónni, ő pedig még halála napján is gyóntatott. Többször próbált az egyház magas rangú hivatalt felajánlani neki, de ő mindig csak egyszerű és rangnélküli szerzetes szeretett volna lenni, és minden világi hívságtól távol tartotta magát. Saját halálának idejéről mindent pontosan tudott, és annak eseményét atyai gondoskodással készítette elő. Halála 1595. május 26. napján következett be. Fő műve, az Oratórium, halála után is fennmaradt és jelentős intézménnyé vált. Életpéldája egy olyan apostoli képességekkel rendelkező emberről szól, aki a különleges csodáknál sokkal nagyobbra tartotta a szeretet kis, hétköznapi életben megjelenő tetteit és a lélek folyamatos, belső fejlődését a szeretet felé.

Néri Szent Fülöp - Legyetek jók, ha tudtok

„Mily börtön rabja a lélek a Földön? Miért nem tud kitörni idelentről, hogy lába végre csillagokon járjon, Istennek éljen, s magának meghaljon.” (szonett, mely Néri Szent Fülöp költeményeiből maradt ránk)

„Fülöp úgy látta, hogy tüzes gömb hatol be a szájába, majd azt érezte, mint tágul ki keble a szíve fölött. Belső tüzének érzékelése olyan erővel hatott rá, hogy Fülöp a földre vetette magát, és így kiáltozott: „Elég, Uram, elég; nem tudok többet elviselni!” (részlet P. Consolini tanúságtételéről Néri Szent Fülöp misztikus élményéről)

„Könnyebb a vidám embereket vezetni a lélek útján, mint a szomorúakat” (Néri Szent Fülöp)

„Ha csak tíz olyan ember lenne, akit teljesen hidegen hagynak a világ dolgai, akinek semmi másra nincs szüksége, csak Krisztusra, akkor a világ gyökeresen megváltozna.”
(Néri Szent Fülöp)

„A szentség eléréséhez mindössze háromujjnyi távolság leküzdése szükséges. Csupán arra van szükség, hogy az ember győzelmet arasson az elméje, a racionalitása felett.”
(Néri Szent Fülöp)

„1595 úrnapjának estéjén azt mondta mosolyogva lakótársainak: ,,Most meg kell halnom.” Azután lefeküdt. ,,Nem félsz?” — kérdezte az egyik testvér. Fülöp megrázta fejét, és derűsen azt mondta: ,,Nem, nem félek. Isten jó. Majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben.”
(Néri Szent Fülöp)

„Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít.”
„State buoni… se potete”
(Néri Szent Fülöp)

Néri Szent Fülöp - Legyetek jók, ha tudtok  Néri Szent Fülöp - Legyetek jók, ha tudtok

Kategória: Érdekességek | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.