Mohandász Gandhi – Az Igazság keresése

A harcművészetek gyakorlásánál létezik egy kevesek által ismert fogalom: az öv kifehéredése. A tanítvány, aki évek hosszú során át verejtékes nehéz úton jutott el a kezdők fehér övétől – fokról fokra fejlődve – egészen a legmagasabb (és legelőkelőbb) fokozatig, a fekete öv viseléséig, most elkezd dolgozni azon, hogy rangjáról, pozíciójáról, sőt önnön magáról is lemondva, övét kifehérítse. A kísértő és csábító magasságokkal ellentétben elindul a mélységek felé, képességeit, mintegy önnön erejét beáldozva felad mindent: emberré válik újra, a szó legteljesebb értelmében, vállalva jót – rosszat, felvállalva az emberi természet minden szélsőségét, osztozva mások sorsában. A kifehéredés, az alázat útját járva válik az emberek szolgálójává, bajaikkal együttérző szenvedővé. Az élet nagy paradoxona pedig éppen az, ahogyan magát, törekvését és mindazt, amit addig fontosnak gondolt, feladja, úgy tud a Magasabbrendű a lemondásokkal előkészített térbe beköltözni, s az ember maga íly módon tud mások békéjének eszközévé válni.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Cikkek, Érdekességek, tanulmány | Címke: , | Mohandász Gandhi – Az Igazság keresése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Charles de Foucauld – Az alázat útjain

Az emberiség fáklyavivői II.Foucauld Károly, az ember akiről mesélek, gyönyörű kisfiú volt. Pufók, kicsiny arcocskája inkább egy kislányra emlékeztetett. Ragyogó nemesi családba született 1858. szeptember 15. napján, tele híres ősökkel. Bertrand de Foucauld Szent Lajos király oldalán esett el egy keresztes hadjáratban, míg Jean de Foucauld Jeanne d’Arc, azaz Szent Johanna jobbján vett részt VII. Károly megkoronázásánál. Károly szülei tehetős emberek voltak nagy vagyonnal. A gyermeket bensőséges szertartáson már két napos korában keresztvíz alá tartották. Édesanyja elhalmozta őt szeretetével. Három éves volt, amikor húga, a kis Marie megszületett. Károly és Marie élete harmóniában és biztonságban indult. Aztán édesapjuk tüdőbeteg lett, Károly hat éves sem volt, amikor édesanyja születendő kistestvérükkel együtt a koraszülésbe belehalt, majd néhány hónap múlva a papa is eltávozott, így Károly az anyai nagyapa gyámsága alá került.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Cikkek, Érdekességek, tanulmány | Címke: , , | Charles de Foucauld – Az alázat útjain bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kempis Tamás – Mária követése

Az emberiség fáklyavivői II.Nagy bajban lenne az a fotós, akinek valóban lenne szeme a szépségre. Mindent le akarna ugyanis fotózni. A természetet szemlélve felismerné, hogy minden egyes fa – sőt annak parányi részletei is mind-mind valódi remekművek. Nem szükséges karácsonyfákat díszítgetnünk, mert mindegyik fa már magában csodálatosan feldíszített karácsonyfa. Sőt, az összes növény egyenként ragyogó, színes, tökéletes világ. És ha csak az avar egy parányi kis részletét választja ki magának a figyelmes szemlélő, abban is formák, díszek, mozgó élet tökéletes világát fedezheti föl. Lelke mélyén pedig teljes bizonyossággal érezheti: Isten ott van mindenben. Sőt, tulajdonképpen Istenben, az Ő világában, a teremtett világ pompázatos kertjében élünk mind. De ha egy ilyen ember – aki mindezt felismerte – önnön magába, befelé tekint, a külső, teremtett Isten-világhoz hasonlatosan magában is felfedezheti ezt a mindenütt lüktető áradó életet. Minden parányi részünk, de ugyanígy bőrünk pólusai, csontjaink üregei, sejtjeink, állandó isteni szépséget, ragyogó Isten által teremtett lüktető életet árasztanak. Ebben az ünneplésben pedig legpompázatosabb az, hogy mindent égi, szellemi erők is áthatnak, és magunkba tekintve az isteni erők jelenléte  teljes bizonyossággal érezhető. Ennek pedig legcsodálatosabb része az a felismerés, hogy az ember sem kívül, a természet világában, nincsen egyedül, sem pedig magában belül, nincsen elhagyatva. Ha tehát egy ilyen misztikus fotós befelé fordulva, teljes figyelemmel nézne, felfedezné magában az isteni erők állandó jelenlétét. A világunkat irányító és egységben tartó krisztusi erőt és a minden sejtünkben áradó kegyelmet és irgalmasságot. Meglátná magában belül Mikrokozmoszának valódi Urát, Jézust, a Krisztust és ugyanígy az Égi Anyát is, ahogyan mindent átható kegyelemmel és szeretettel tökéletes rendet teremtenek az emberi világokban. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Cikkek, tanulmány | Címke: , , | Kempis Tamás – Mária követése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Albert Schweitzer – Az élet tiszteletének etikája

Albert Schweitzer számtalan területen nagyszerű ember volt. Nagy volt filozófusnak, teológusnak, sőt művésznek, művészettörténésznek és lelkész prédikátornak is. Azonban igazi nagysága mégsem ezekben rejlett, hanem ragyogó életpéldájában, mélységes humanitásában, a morálfilozófia megértésének gyakorlati alkalmazásában. Bár mindene megvolt, kényelme, karrierje, biztonságos élete és pozíciója, ő mégis mindent elhagyott azért, hogy életét a szegények és elesettek sorsában osztozva, az afrikai Gabonban töltse nehéz, sokszor nyomorúságos körülmények között. Amikor az Európa szerte ismert művész, tudós és filozófus úgy döntött, hogy pálfordultával az európai civilizációt felcseréli a vad őserdővel, akkor ismerősei, barátai és rajongói döbbenten keresték a választ arra a kérdésre, miért is tette mindezt. Schweitzer sok-sok évvel e nagy kivonulása után egy újságírónak nyilatkozva tömör választ adott erre a sokak által feltett kérdésre: „Ahelyett, hogy heves vitákban próbáltam volna elismertetni eszméimet, elhatároztam, hogy életemet változtatom meg érvvé. Kitartok amellett, amiben hiszek és megvédelmezem annak az életnek a terminusaiban, amelyet élek, és azzal, amit cselekszem. Ahelyett, hogy azt hirdetném hiszek a bennünk  létező Istenben, megpróbálok úgy cselekedni, hogy maga az életem és a munkám beszéljen arról, amiben hiszek.”
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Ajánló, Cikkek, tanulmány | Címke: , | Albert Schweitzer – Az élet tiszteletének etikája bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Edward Dmytryk: A különös szent – Copertinói Szent József élete

(Eredeti cikk: Bodnár Dániel/Magyar Kurír)

A különös szent_frontEdward Dmytryk amerikai rendező filmjében a XVII. században élt Copertinói Szent József ferences szerzetes pap történetét dolgozza fel, akinek élete példa arra, hogy Isten kegyelme által minden lehetséges.

A film kezdetén József már húszéves, de még csak most végezte el az alapfokú iskolát, évekkel idősebb volt az osztálytársainál. Mindenki együgyűnek tartja, gúnyolják, gonosz tréfákat űznek vele, így két inas ráveszi, hogy dobja vissza nekik a téglát, ami tűzforró. József felszisszen fájdalmában, de arca csak egy pillanatra komorul el, aztán mosolyog tovább. Tekintetéből földöntúli derű sugárzik, bár csak a bántás éri, és szegényes körülmények között él az őt féltő szeretettel óvó – de másokhoz hasonlóan szintén féleszűnek tekintő – anyjával és részeges, munkakerülő apjával, egyetlen pillanatra sem csügged, mosolyog, vidáman dalol, amivel kivívja az élet gondjaiba belefáradt munkatársai haragját. Sorsa reménytelennek látszik, arról, hogy esetleg ács legyen vagy kőműves, még csak nem is álmodozhat, anyja reálisan látja egyetlen gyermeke lehetőségeit: egész életében az igát húzhatja, mint Nino, a házi szamaruk.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Ajánló, Cikkek, tanulmány | Címke: , , , | Edward Dmytryk: A különös szent – Copertinói Szent József élete bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

10 éves az Etalon Kiadó!

10 éves az Etalon Kiadó!A jubileumi évben számos kedvezménnyel, akcióval és játékkal szeretnénk kedveskedni vásárlóinknak.  Kérjük, hogy aktuális ajánlatainkról rendszeresen tájékozódjanak honlapunkon!
(Akciós kiírásunk érvényes: 2016.04.15.-2016.12.31.) Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Hírek | Címke: , | 10 éves az Etalon Kiadó! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Don Bosco – Az ifjúság Atyja és Mestere

„A szentek nemcsak beszélnek Istenről, hanem kinyilatkoztatják létének legmélyebb lényegét, a szeretetet.”

Don Bosco

Egyik legkedvesebb történetem Don Boscóval kapcsolatban a soha el nem fogyó gesztenyéről szól. Don Bosco megígérte az általa gondozott sok száz gyermeknek, hogy sült gesztenye lesz a vacsora, de egy félreértés miatt három zsáknyi helyett csak három kilogramm készült el. A gesztenye hamar fogyásnak indult a kosárka aljáról, a gyerekek pedig izgatottan állták körül Don Boscót. Ekkor valami csodálatos dolog történt: a gesztenye egyszerűen nem akart elfogyni. Amikor ezt a gyerekek megértették, egyszerre teljes csönd lett, majd gesztenyével a markukban, sírva-nevetve így kiáltottak fel:

„Don Bosco egy szent!”

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Cikkek, tanulmány | Címke: , , | Don Bosco – Az ifjúság Atyja és Mestere bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szent Márton

A nagy középút tana

Az emberiség fáklyavivői II.

Márton főleg a mai Olasz- és Franciaország területén élt, de mivel Savariában (a mai Szombathelyen) született, és tetteiben és lelkületében jellegzetesen magyar volt, joggal nevezhetnénk őt magyar szentnek is. Ő az arany középút megtestesítője, aki a nagy tanári karból jött közénk, hogy életével hirdesse a nagy középút tanát. Tanításait soha nem foglaltasította írásba. A magyar szentekhez hasonlatosan, számára mindig a tettek voltak a lényegesek. Monogramjában ott a szent „M” betű, halálának időpontjában a 11-es szám: 397. november 11-én halt meg Cannesban, a Loire és a Vienne folyók összefolyásánál.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Cikkek, tanulmány | Címke: , , | Szent Márton bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Keresztes Szent János

A lélek sötét éjszakája

„Ne feledd el: te azért jöttél a zárdába, és semmi másért, mint hogy mindnyájan nyomorgassanak, és alkalmat adjanak neked az önmegtartóztatásra…légy olyan, mint egy szobor, melyet az egyik kifarag, a másik megfest, a harmadik pedig aranyozással lát el..” Keresztes Szent János

Az emberiség fáklyavivői II.A nagy szentek (akiket már semmi sem kényszerít a földre születésre) azért jönnek a világba, hogy bennünket – a karma és illúziók kötelékében élő embereket –a rabságból kivezessenek. Keresztes Szent János is egyike volt ezeknek a vezetőknek, az emberiség nagy fáklyavivőinek. Ma sajnos nevét sokkal kevesebben ismerik, mint ami szellemi nagyságának járna, életművét az iskolákban csak ritkán tanítják, és nevét sokszor összekeverik Keresztelő Szent Jánoséval. Csak kevesen vannak tisztában azzal, hogy benne korunk egyik legfontosabb Mesterét tisztelhetjük, aki ragyogó életével olyan dolgokat valósított meg, amely egész világunk fejlődésére, szellemiségének alakulására komoly kihatással volt. Vannak persze Keresztes Jánosnak nagy rajongói, de az általa összegyűjtött ragyogó drágaköveket tulajdonképpen csak a Kármel renden belül csiszolgatják tovább. (A Kármel rend, amelynek tagja volt Keresztes János is, különleges és fontos ékszer a Katolikus Egyházon belül, mely rend a Szent Földön lévő Kármel hegyen élt Illés és a szent életet élő remeték szigorú életvitelét igyekezett betartani és folytatni.) Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Cikkek, tanulmány | Címke: , , | Keresztes Szent János bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Chiara Lubich – Egy boldog mosoly

Az emberiség fáklyavivői II.Kétezer évvel Krisztus Földre érkezése után sok ember él mélységes elkeseredettségben. Sokak olyan mély belső válságot élnek át, hogy vagy a saját életük, vagy mások élete ellen fordulnak. Ezzel egyidejűleg naponta érkeznek üzenetek és jelenések az Égiektől: „Térjetek meg!”, „Imádkozzatok!”, „Isten szeret benneteket!” Az emberek nagy része újra és újra dacos sértettséggel dugja be a fülét. Nem akarja meghallani az Égből jött üzeneteket. Az emberek számára most már nem az a kérdés, hogy van-e Isten, létezik-e égi világ – ennek valóságáról a legtöbb ember már régen meggyőződött. A nagy kérdés az, hogyan gyógyulhat az emberekben lévő megbántottság és fájdalom. Hogyan rendeződhet a kapcsolat Ég és Föld, Isten és ember között? Mindaz, amit az ember átélt a Paradicsomból való kivetés, az egységből való száműzetés keserű perceiben, még mindig, ennyi idő után is fel-felnyíló sebként él a lelkében.

Szomorú tény, hogy az Ég által nyújtott békejobb el nem fogadása az egót választó ember bosszúja Isten ellen. Az ember még ma is saját birodalmát építgeti, egy a többi embertől és Istentől független zárt világot ahelyett, hogy gyógyítani igyekezne a kapcsolatát az Éggel. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Cikkek, tanulmány | Címke: , , , | Chiara Lubich – Egy boldog mosoly bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Páduai Szent Antal – Isten szócsöve

„Csodálatos Isten az Ő szentjeiben.”

Páduai Szent Antal - Isten szónokaA szellemi úton járó embert úgy kell elképzelni, mint aki felébresztette és párbajra hívta a lelkében szunnyadó sárkányt. Először csak rövidke küzdelmek jönnek, a megzavart sárkány újra és újra visszaalszik. Aztán eljön az a pont, amikor már nincs lehetőség a visszaalvásra, és meg kell vívni a végső nagy csatát. Vagy a sárkány (a bennünk lakozó Árnyék) győz végül, vagy mi. Csak az diadalmaskodhat, aki képes lehívni és alkalmazni szellemi erejét, az addig igen távolinak tűnő magasabb ÉN erőit. A küzdelem életre-halálra megy: aki nem képes az Árnyéklénnyel elbánó szellemi erőt megragadni és használni, elbukik. Minél erősebb a sárkány, annál nagyobb a lehetőség az emelkedésre és a megerősödésre, de annál könnyebb elbukni is. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Cikkek, tanulmány | Címke: , , , , , | Páduai Szent Antal – Isten szócsöve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Néri Szent Fülöp

Néri Szent Fülöp„Legyetek jók, ha tudtok!” Sokáig nem értettem, mi volt az, ami akkora sikerré tette ezt a rendkívül egyszerű módon készített filmet. Mi emelte ki annyi sok film közül, úgy, hogy a falu és a lakótelepek egyszerű emberei éppúgy rajongtak érte, mint a filozófusok és a művészetkedvelők?

Ma már tudom, hogy átjött az a tiszta törekvés, amely egy szent ember lényének ősesszenciájából áradt ki. Nem szöveg, filozófia, álszenteskedés és külsőségek, hanem szerény, csöndes, külsőségek nélküli, szüntelenül tárgyra törő és gondoskodó cselekvés az, amely Néri Szent Fülöp példamutató életéből kiáradt. És persze a humor. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Érdekességek, tanulmány | Címke: , | Néri Szent Fülöp bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ivan Pirjev: A Karamazov testvérek

(Eredeti cikk: Bodnár Dániel/Magyar Kurír)

Ivan Pirjev: A Karamazov testvérekIvan Pirjev szovjet filmrendező 1968-ban kezdett hozzá Dosztojevszkij talán legnagyobb, tartalmilag és szerkezetileg is legsokrétűbb regényének a megfilmesítéséhez, de váratlan halála miatt az alkotást a mozi két főszereplője, Mihail Uljanov és Kirill Lavrov fejezte be.

A regény alapkonfliktusa az apa, Fjodor Karamazov és legidősebb fia, Dmitrij közötti kibékíthetetlen ellentét, gyűlölet, aminek kiváltó oka, hogy mindketten ugyanabba a nőbe, Grusenykába szerelmesek, aki gyönyörű és szeszélyes, a pillanatnyi hangulatainak, érzelmeinek engedelmeskedve viselkedik, szinte élvezi, ha szenvedést okoz a hódolóinak. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Ajánló, Cikkek, tanulmány | Címke: , , , , | Ivan Pirjev: A Karamazov testvérek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szergej M. Eisenstein Rettegett Iván – I-II.

(Eredeti cikk: Bodnár Dániel/Magyar Kurír)

Szergej M. Eisenstein Rettegett Iván – I-II.Eisenstein a második világháború utolsó két esztendejében, 1944-45-ben készítette el filmjét IV. Iván cárról (1530-1584), aki a XVI. században a szétforgácsolt orosz fejedelemségekből szörnyűséges váráldozatok árán erős és hatalmas birodalmat hozott létre. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Ajánló, Cikkek, tanulmány | Címke: , , , , | Szergej M. Eisenstein Rettegett Iván – I-II. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nabil Lebbos: Szent Charbel – A szív csendje

(Eredeti cikk: Bodnár Dániel/Magyar Kurír)

Szent CharbelA Juszef Anton Makhlouf néven született Szent Charbel libanoni maronita szerzetes, Kelet nagy misztikus szentje és aszkétája (1828-1898), akit VI. Pál pápa 1968-ban boldoggá, majd 1977-ben szentté avatott. Nabil Lebbos filmjében az idős, haldokló Charbel atya emlékeiben idéződnek fel életének főbb eseményei. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Ajánló, Cikkek, tanulmány | Címke: , , , , | Nabil Lebbos: Szent Charbel – A szív csendje bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

IV. Keresztény film- és könyvnapok

NYEREMÉNYJÁTÉK

2015. December 12-14.

(a teljes program letöltése PDF-ben)

Uránia Nemzeti Filmszínház Budapest
Keresztény filmek vetítése,
kiállítás, beszélgetések, keresztény film- és könyvvásár.
Szervező: Etalon Film Kiadó

KIEMELT PROGRAM: Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Hírek, Rendezvények | IV. Keresztény film- és könyvnapok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Lisieux-i Kis Szent Teréz ereklye

Az október 27-én 19 órától az Uránia moziban tartandó Szent Borbála díszbemutatón egy rendkívül különleges eseményre kerül sor:

a vetítésre érkezik Nagybárkányból a Lisieux-i Kis Szent Teréz ereklye!

Akik 2009-ben az ereklye Magyarországra való érkezésénél ott voltak, azok életre szóló lelki élményről számoltak be! Azt szeretnénk, hogy a bemutatón minél többen részesüljenek ebben a felemelő élményben.

Kategória: Hírek, Mozibemutatók | Címke: , , | Lisieux-i Kis Szent Teréz ereklye bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Carmine Elia: Szent Borbála – Magyar Kurír

(Eredeti cikk: Bodnár Dániel/Magyar Kurír 2015. október 26.)

Szent Borbála A szent, aki a hitet választotta

Carmine Elia filmje Kr. u. 304-ben, a Diocletianus-féle, utolsó, de minden korábbinál véresebb keresztényüldözés idején játszódik.

Borbála még egészen kisgyermek, amikor elveszti az édesanyját. Ezt követően apja, a pogány és kereszténygyűlölő Dioscurus szenátor egyedül viseli gondját. Kapcsolatuk harmonikus, szeretetteljes. Dioscurus boldogan mondja: „Borbála, te csodálatos lány vagy, egy apa nem is álmodhatna ennél többet.” Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Ajánló, Mozibemutatók | Címke: , , , | Carmine Elia: Szent Borbála – Magyar Kurír bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Beszámoló “Az orosz filmművészet klasszikusai” – Magyar Kurír

Október  13-án a Színház és Filmművészeti Egyetem könyvtárában volt Az Orosz Filmművészet Remekei gyűjtemény bemutatója. Az eseményről a Magyar Kurír internetes portál részletes beszámolót készített.

Az orosz filmművészet klasszikusai az Etalon Kiadó gondozásában

Az eredeti cikk ide kattintva olvasható
Szerző: Bodnár Dániel

Kategória: Cikkek, Sajtófigyelő, tanulmány | Címke: , , | Beszámoló “Az orosz filmművészet klasszikusai” – Magyar Kurír bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Orosz filmklasszikusok a terror árnyékában

Az Orosz Filmművészet Remekei Az Orosz Filmművészet Remekei
DVD gyűjtemény bemutató

A gyűjtemény tartalmazza:
a Kálvária, Jöjj és lásd, A félkegyelmű, Karamazov testvérek, Rettegett Iván c. filmeket.

Előadó: Mátyás Péter filmesztéta
Házigazda: Etalon Film Kiadó

2015. október 13. kedd, 18.00 óra

Mindenkit szeretettel várunk a Színház- és Filmművészeti Egyetem könyvtárának olvasótermébe
( Bp., VIII. Vas u. 2/C. II. emelet )

A részvétel regisztrációhoz kötött, kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze az alábbi e-mailek egyikén:

Etalon Kiadó: melinda@etalonkiado.hu
Kultúrbarlang: kulturbarlang@kulturbarlang.hu

Kategória: Hírek | Címke: , | Orosz filmklasszikusok a terror árnyékában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva